Zgromadzenie Wspólników ARP Games

19 września 2016 roku o godz. 11.00 w sali nr 29 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się Zgromadzenie Wspólników ARP Games sp. z o.o. Spółka powołana 29 lipca 2016 r. w Warszawie powstała w ramach programu akceleracyjnego dla efektywnego wsparcia start-upów działających na rynku gier wideo.

Najważniejsze zadanie przed ARP Games to wsparcie komercjalizacji dobrych pomysłów. ARP Games będzie rekrutowało młode talenty, pomagając twórczo rozwinąć ich projekty. Ponadto spółka będzie koncentrowała się m.in. na działalności produkcyjnej w zakresie gier, tworzeniu oprogramowania i popularyzacji sektora przez wydawanie prasy specjalistycznej

W spotkaniu udział wezmą m.in.:

  • JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk,
  • przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju,
  • przedstawiciele ARP SA,
  • przedstawiciele Powiatu Cieszyńskiego,
  • władze spółek SPIN-US oraz ARP Games.