Uchwała ws. udzielenia absolutorium Zarządowi

16 maja 2016 r. w siedzibie SPIN-US odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, w czasie którego podjęto uchwałę w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi SPIN-US z wykonywania obowiązków od początku jej działalności.

W związku z pozytywną oceną sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Rada Nadzorcza w czasie posiedzenia, które odbyło się 28.04.2016 r., podjęła decyzję o wystąpieniu z wnioskiem w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu SPIN-US za okres od 23 września 2014 do 31 grudnia 2015. Wniosek, skierowany do Zgromadzenia Wspólników w formie uchwały, został rozpatrzony pozytywnie. W konsekwencji Spółka kontynuuje działalność w niezmienionym składzie, realizując kolejne cele strategiczne zaplanowane na rok 2016.

Dziękujemy za powierzone zaufanie, działamy dalej! :)