Zaproszenie do składania ofert – dostawa komputera

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na dostawę komputera przenośnego.

Termin składania ofert upływa  w dniu 8.03.2017 r. o godz. 15.00.

Dokumenty do pobrania:

1) Zaproszenie do składania ofert

2) Załącznik nr 1 – formularz oferty

W kwestiach merytorycznych oraz proceduralnych prosimy o kontakt z P. Martą Bulanda, e-mail: m.bulanda@us.edu.pl, tel. 32 359 20 79.

1