Zapytanie ofertowe – ocena potencjału komercjalizacyjnego oraz wycena technologii

Szanowni Państwo,

niniejszym składamy zapytanie ofertowe w sprawie przygotowania oceny potencjału komercyjnego 3 rozwiązań technologicznych oraz wyceny 2 rozwiązań technologicznych w ramach projektu „Rozwój spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach SPIN-US Sp. z o.o.” realizowanego w ramach programu SPIN-TECH.

Termin do składnia ofert upływa 17 sierpnia 2016 o godz. 15:00. Oferty należy przesyłać na adres: spin@us.edu.pl

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załącznikach:

1) Zapytanie ofertowe

2) Formularz oferty