Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu bazy danych firm

Szanowni Państwo,

niniejszym składamy zapytanie ofertowe w sprawie elektronicznej bazy danych firm oraz świadczenia usług związanych z jej aktualizacją i wsparciem technicznym w ramach projektu „Rozwój spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach SPIN-US Sp. z o.o.” realizowanego w ramach programu SPIN-TECH.

Termin do składnia ofert upływa 25 stycznia 2016 o godz. 12:00. Oferty należy przesyłać na adres: spin@us.edu.pl

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załącznikach:

1) Zapytanie ofertowe

2) Załącznik1_Formularz oferty

3) Załącznik2_Oświadczenie