Zaproszenie do składania ofert cenowych

Zapytanie o cenę – usługa wyznaczenia charakterystyk elektrochemicznych materiałów anodowych

W związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, zapraszamy do składania ofert cenowych na realizację usługi wyznaczenia charakterystyk elektrochemicznych materiałów anodowych.

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: spin@us.edu.pl

Termin składania ofert: 21 lutego 2022 r., godz. 15.00.

Do pobrania:

Szczegółowych informacji nt. szacowania wartości zamówienia udziela Aleksandra Wierzba, tel. 517 368 234, e-mail: a.wierzba@us.edu.pl.

Zapytanie ma na celu oszacowanie wartości zamówienia i nie jest podstawą do złożenia oferty rozumianej zgodnie z art. 66 Kodeksu cywilnego oraz do udziału w postępowaniu ofertowym.