Zaproszenie do składania ofert

logo-ue

W związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, zapraszamy do przesłania szacunku wartości zamówienia na zakup usługi pn. „Ocena cech agronomicznych mutanta jęczmienia zwyczajnego ‘Speedy’, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wykorzystania tej formy w programach hodowlanych”. 

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: spin@us.edu.pl

Termin składania ofert: 7 stycznia 2022 r., godz. 15.00.

Do pobrania:

Szczegółowych informacji nt. szacowania wartości zamówienia udziela Aleksandra Wierzba, tel. 517 368 234, e-mail: a.wierzba@us.edu.pl.

Zapytanie ma na celu oszacowanie wartości zamówienia i nie jest podstawą do złożenia oferty rozumianej zgodnie z art. 66 Kodeksu cywilnego oraz do udziału w postępowaniu ofertowym.