Zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na dostawę odczynników chemicznych.

Termin składania ofert: 29.11.2017 do godziny 15:00.

Dokumenty do pobrania:

1) Zaproszenie do składania ofert.

2) Formularz oferty.

W kwestiach merytorycznych zapraszamy do kontaktu z P. Jackiem Mularskim – tel. (32) 359 21 16, e-mail: jacek.mularski@gmail.com, zaś w proceduralnych z p. Martą Bulandą – e-mail: m.bulanda@us.edu.pl tel.: (32) 359 20 79

Zamawiający po zakończeniu procedury ofertowej skontaktuje się z Oferentem, który uzyska najwyższą liczbę punktów

logo_ogólne

Wynik postępowania ofertowego:

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert, w oparciu o przyjęte kryteria wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Dla części 3,11,13,16,19-20,23,26-27,30,32,35-38, 40 firmę Sigma-Aldrich sp. z o.o., ul, Szelągowska 30, 61-626 Poznań w łącznej kwocie 2 740,64 zł netto

Dla części 7 i 14 firmę Chempur ul. Jana Lortza 70A, 41-940 Piekary Śląskie w łącznej kwocie 83,50 zł netto

Dla części 2,4-5, 31 firmę Idalia Ireneusz Wolak Sp. J., ul. Mari Fołtyn 10, 26-615 Radom w łącznej kwocie 783,00 zł netto

Dla części 12,41-44 firmę S.Witko Sławomir Witkowski, al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź w łącznej kwocie
2 434,00 zł netto

Dla części 1,6,8-10,15, 21-22, 25,28-29,34,39 firmę Odczynniki sp. z o.o. Sp. K., 40-600 Katowice, ul. Kościuszki 227 w łącznej kwocie 1993,20 zł netto

Dla części 17-18 Synthex Technologies sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Gagarina 7/134B w łącznej kwocie 22 000,00 zł netto

Dla części 33 DK CHEM Organic Synthesis LTD, 40-44 Uxbridge Road, W5 2BS London, w łącznej kwocie 8 400,00 zł netto

Dla części 14 firmę A.G.A ANALYTICAL sp. z o.o., 02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 52A, w łącznej kwocie 369,00 zł netto