Zaproszenie do składania aplikacji na stanowisko Brokera Technologii

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0.”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na realizację usług specjalistycznych w ramach stanowiska Broker Technologii.

Termin składania ofert upływa 29.07.2020 r. do godziny 15:00.

Zapraszamy do kontaktu:

  • w kwestiach proceduralnych: Dominika Parzych, tel. 32 359 20 79, e-mail: d.parzych@us.edu.pl

Treść zapytania ofertowego

Wynik postępowania ofertowego:

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert, w oparciu o przyjęte kryteria wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Exigo Przemysław Ziemski
ul. M. Skłodowskiej-Curie 2m
41-949 Piekary Śląskie