Wzór przemysłowy dla zespołu z Instytutu Informatyki

Pragniemy poinformować, iż obudowa urządzenia służącego do monitorowania snu została objęta ochroną wzoru przemysłowego na terenie całej Unii Europejskiej. Autorami projektu są pracownicy Instytutu Informatyki Uniwersytetu Śląskiego: dr Paweł Janik, dr Małgorzata Janik oraz mgr inż. Michał Pielka

Przedmiotem ochrony jest wzór obudowy stacji bazowej systemu monitorowania snu. Wyznacznikiem przy realizacji projektu było uzyskanie wysokiej funkcjonalności rozwiązania. Obudowę zaprojektowano tak, aby urządzenie można było wykorzystać również jako np. ładowarkę indukcyjną, świecznik, lampkę nocną czy optoelektroniczny element dekoracyjny.

SONY DSC
fot. Michał Pielka

Zespół z UŚ opracował nie tylko kształt, wygląd i funkcjonalność obudowy, lecz również własną technologię, która gwarantuje skuteczność działania urządzenia służącego do badania parametrów życiowych, takich jak: częstotliwość i głębokość oddechu, puls czy zmiana położenia ciała. Opracowana technologia wykorzystana będzie do monitorowania snu niemowląt czy zdrowia osób wymagających stałej opieki lekarskiej, umożliwiając szybszą interwencję lekarza w sytuacji zagrożenia życia czy zdrowia pacjenta.

Zgodnie z uzyskanym certyfikatem ochronie podlegają:  wygląd obudowy, na którą składają się: kształt, forma, motywy dekoracyjne, a także dobór kolorów i materiałów, z których wykonany jest produkt. Zarejestrowany wzór wspólnotowy przyznaje naukowcom wyłączne prawo do jego używania na terenie Unii Europejskiej przez okres 5 lat, począwszy od daty zgłoszenia wzoru.

Opracowanie obudowy zostało zrealizowane w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

logo_ogólne

Źródło: Uniwersytet Śląski w Katowicach