Wyniki oceny formalnej II+ – drugi nabór

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, iż w procedurze konkursowej drugiego naboru na prace przedwdrożeniowe do dnia 31 lipca wpłynęło 14 wniosków projektowych.

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej 14 wniosków zostało ocenionych pozytywnie. W terminie 30 dni zostanie dokonana ocena merytoryczna projektów. Wyniki pierwszego naboru zostaną ogłoszone wkrótce.

Lista wniosków poddanych ocenie formalnej:

Numer wniosku Ocena formalna
1/NAB2/II+/2017 Pozytywna
2/NAB2/II+/2017 Pozytywna
3/NAB2/II+/2017 Pozytywna
4/NAB2/II+/2017 Pozytywna
5/NAB2/II+/2017 Pozytywna
6/NAB2/II+/2017 Pozytywna
7/NAB2/II+/2017 Pozytywna
8/NAB2/II+/2017 Pozytywna
9/NAB2/II+/2017 Pozytywna
10/NAB2/II+/2017 Pozytywna
11/NAB2/II+/2017 Pozytywna
12/NAB2/II+/2017 Pozytywna
13/NAB2/II+/2017 Pozytywna
14/NAB2/II+/2017 Pozytywna

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z biurem spółki SPIN-US:

  • E-mail: spin@us.edu.pl
  • Tel.: 32 359 20 79