Wyniki oceny merytorycznej konkursu II+

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki SPIN-US oraz lidera konsorcjum Uniwersytetu Śląskiego, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej projektów złożonych w pierwszym naborze konkursowym na realizację prac przedwdrożeniowych.

Lp. Nr wniosku Ocena merytoryczna
1 1/NAB1/II+/2017 Nie rekomendowany do dofinansowania
2 2/NAB1/II+/2017 Rekomendowany do dofinansowania*
3 3/NAB1/II+/2017 Rekomendowany do dofinansowania*
4 4/NAB1/II+/2017 Nie rekomendowany do dofinansowania
5 5/NAB1/II+/2017 Nie rekomendowany do dofinansowania
6 6/NAB1/II+/2017 Rekomendowany do dofinansowania*
7 7/NAB1/II+/2017 Rekomendowany do dofinansowania*
8 9/NAB1/II+/2017 Nie rekomendowany do dofinansowania

 * wnioskowana kwota dofinansowania może ulec zmianie, w szczególności w zakresie kwalifikowalności kosztów oraz adekwatności zaplanowanych wydatków. Ostateczna wysokość dofinansowania zostanie ustalona na drodze konsultacji z Wnioskodawcą.

Do dofinansowania skierowano 4 projekty.

Projekt nr 1 – Kompleksowa usługa izolacji, charakterystyki i namnażania szczepów drożdży gotowych do zastosowania w produkcji 2000-10 000 litrów piwa przez potencjalnych odbiorców (browary rzemieślnicze) – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, kierownik – dr Sławomir Sułowicz

Projekt nr 2 – Stworzenie kompleksowej i skutecznej metody oczyszczania gleb skażonych związkami organicznymi – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, kierownik – dr Tomasz Płociniczak.

Projekt nr 3 – Określenie fizycznej stabilności amorficznej kompozycji na bazie ezetimibu oraz indapamidu w warunkach imitujących proces jej produkcji – Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii – kierownik Prof. zw. dr hab. Marian Paluch

Projekt nr 4 – System monitorowania oddechu, pulsu oraz pozycji ciała podczas snu z wykorzystaniem urządzeń mobilnych – Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, kierownik – dr Paweł Janik

Serdecznie dziękujemy wszystkim zespołom projektowym za udział w pierwszym naborze konkursowym.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z biurem spółki SPIN-US:

  • E-mail: spin@us.edu.pl
  • Tel.: 32 359 20 79

 

1