Wyniki I naboru w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”

Zakończyły się prace nad oceną wniosków, które napłynęły do nas w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”. Dofinansowanie na realizację prac przedwdrożeniowych w I naborze otrzyma 7 zespołów badawczych Uniwersytetu Śląskiego oraz 2 zespoły badawcze Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Serdecznie gratulujemy!

Wyniki oceny formalnej w I naborze: TU

Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Więcej o projekcie: TU

inkubator-innowacyjności