Wymiana wiedzy i doświadczeń – EIT Climate-KIC

W dniach 11-12.02.2020 r. w Londynie odbyło się wydarzenie związane z wymianą wiedzy
i doświadczeń pomiędzy regionami zaangażowanymi w projekty EIT CKIC. W wydarzeniu
wziął udział Wojciech Kiljańczyk, który zaprezentował nasz projekt.

Organizacja EIT Climate-KIC działa na rzecz ochrony klimatu i budowy gospodarki niskoemisyjnej.
W Europie Środkowo-Wschodniej Climate-KIC koncentruje się na trzech celach. Pierwszy to
retrofitting – dostosowanie istniejącej infrastruktury do zmieniających się wymogów w obszarze
efektywności energetycznej czy komfortu życia w tych obiektach. Kolejny obszar: tzw. climate-smart
agriculture
. Jest to myślenie o rolnictwie, które służy ograniczeniu wpływu rolnictwa na zmianę klimatu
i pomaga w dostosowaniu się współczesnego rolnictwa do tych zmian. Trzeci cel to reindustrializacja.
Chodzi o zmiany w regionach, które zależne są od jednej gałęzi przemysłu. Przykład: Górny Śląsk i węgiel.

website-1200x500