Wymiana doświadczeń między europejskimi regionami górniczymi!

W dniach 27-28 stycznia 2020 r. w Katowicach odbędzie się konferencja, której celem jest zaprezentowanie doświadczeń, wniosków i najlepszych praktyk z regionów górniczych UE.

Wydarzenie dotyczyć będzie realizacji transformacji społecznej, gospodarczej i energetycznej, w tym możliwości rozwoju zielonej gospodarki oraz stworzenie forum wymiany pomysłów i poszukiwania rozwiązań dla wdrożenia założeń Europejskiego Zielonego Ładu w najbliższych latach.

Województwo śląskie jest największym regionem górniczym w Unii Europejskiej zamieszkałym przez 4,5 mln osób. Jak wiele europejskich regionów węglowych, aby nie pozostać w tyle za „zieloną zmianą”, Śląsk musi szybko przekształcić swoją gospodarkę w nowy poziom innowacyjności i gospodarki opartej na integracji społecznej.

Cieszymy się, że w naszym regionie tworzone są tak świetne wydarzenia. Życzymy powodzenia!