Nawiązanie współpracy z INNOventure

8 grudnia pomiędzy SPIN-US Sp. z o.o. a funduszem INNOventure została podpisana umowa o współpracy. W ramach nawiązanej kooperacji oba podmioty powzięły sobie za cel wspieranie innowacyjnych projektów tworzonych na bazie wiedzy, edukacji oraz działalności badawczo-rozwojowej, tak aby powstające na uczelni technologie miały szanse zmienić się w akceptowane przez klientów produkty i usługi.

Podpisana umowa ma zaowocować efektami w postaci wspólnych projektów, przedsięwzięć na styku nauki i biznesu.

Głównym impulsem wzrostu w gospodarce są innowacje oparte na solidnym fundamencie badawczo-rozwojowym – mówi Marcin Bielówka, prezes INNOventure. – Nasz fundusz szuka takich projektów na polskich uczelniach. Liczymy, że SPIN-US pomoże nam w identyfikacji najciekawszych efektów badań na Uniwersytecie Śląskim. My z kolei, dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu, pomożemy je skomercjalizować, wspierając merytorycznie i finansowo powstające na ich bazie spółki spin-off.

INNOventure oraz SPIN-US będą podejmować działania, mające na celu opracowywanie i udoskonalanie innowacyjnych rozwiązań posiadających potencjał wdrożeniowy. Firmy stawiają również na wymianę informacji rynkowych, technologicznych, finansowych, których finałem ma być powstawanie i wsparcie młodych firm.

Naszym wspólnym celem jest promocja i wspieranie inicjatyw gospodarczych podejmowanych przez studentów, doktorantów, pracowników naukowych i absolwentów Uniwersytetu Śląskiego – mówi Katarzyna Papież-Pawełczak, prezes spółki SPIN-US. – Bardzo cieszymy się z partnerstwa z funduszem INNOventure. Nie od dziś wiadomo, że połączenie doświadczeń w tym samym zakresie zainteresowania przynosi wymierne korzyści.

Głównym zadaniem SPIN-US będzie monitorowanie tego, co dzieje się w pracowniach i laboratoriach, wskazywanie projektów o najwyższym potencjale i zapewnianie transparentnej ścieżki komercjalizacyjnej dającej nowo powstającym spółkom prawa do technologii oraz zaangażowanie specjalistów z danej dziedziny. Fundusz INNOventure z kolei będzie skupiał się na dostarczaniu finasowania oraz uzupełnianiu go o osoby o kompetencjach biznesowych.

W takim zespole, w którym mamy technologię, odpowiednich ludzi oraz zapewnione fundusze, szanse na komercyjny sukces znacznie wzrastają – podsumowuje Marcin Bielówka.

.