Współpraca z Rudzkim Inkubatorem Przedsiębiorczości

13 maja pomiędzy SPIN-US Sp. z o.o. a Rudzkim Inkubatorem Przedsiębiorczości Sp. z o.o. został podpisany list intencyjny, na mocy którego oba podmioty będą ze sobą współpracować w dziedzinie usług proinnowacyjnych, a także transferu wiedzy i technologii z nauki do biznesu.

Nawiązana współpraca będzie obejmować promocję i wspieranie inicjatyw gospodarczych podejmowanych przez studentów, doktorantów, pracowników naukowych i absolwentów Uniwersytetu Śląskiego. Wspólne działania mające na celu opracowywanie, udoskonalanie innowacyjnych rozwiązań posiadających potencjał wdrożeniowy.