Wsparcie w ramach dużego bonu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków w działaniu WSPARCIE W RAMACH DUŻEGO BONU. Program skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną posiadających siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wsparcie w ramach Programu przeznaczone jest na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.