Wielki sukces zespołu dr Pawła Janika!

Wynalazek zespołu naukowców z Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego został doceniony podczas 47. Międzynarodowej Wystawy Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów „Geneva Inventions” odbywającej się od 10 do 14 kwietnia 2019 roku w Szwajcarii. Dr Paweł Janik, mgr inż. Michał Pielka oraz dr Małgorzata Janik otrzymali brązowy medal przyznawany przez międzynarodowe jury, a także nagrodę specjalną Narodowej Rady Badań Naukowych Tajlandii (NRCT) za opracowanie sposobu transmisji rozgłoszeniowej dla nadajników Bluetooth Low Energy.

„Geneva Inventions” jest jednym z największych europejskich wydarzeń, podczas których wynalazcy z całego świata spotykają się z przedstawicielami przemysłu i świata biznesu. Prezentowane na targach rozwiązania oceniane są także przez kilkudziesięciu ekspertów. Na stoisku przygotowanym przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów zaprezentowanych zostało 13 rozwiązań, w tym 6 wyłonionych w ramach konkursu „Student-Wynalazca” organizowanego od dziewięciu lat przez Politechnikę Świętokrzyską. Podczas targów Uniwersytet Śląski reprezentował laureat konkursu, doktorant mgr inż. Michał Pielka.

Wynalazek został zastosowany w monitorze oddechu – wielofunkcyjnym urządzeniu pozwalającym m.in. kontrolować różne parametry związane z układem oddechowym i aktywnością lokomotoryczną, takie jak siła czy częstotliwość oddechu, a także puls i zmiana położenia ciała dziecka, z myślą o którym powstał cały układ. Na zaprezentowany w Genewie wynalazek składa się kilka zgłoszeń patentowych i wzorów przemysłowych o zasięgu krajowym i europejskim.

Źródło: Strona internetowa UŚ