Przeprowadzanie szkoleń i warsztatów dla przedsiębiorców i innowatorów

Opis usługi

Szkolenia w wyspecjalizowanym zakresie:

 1. Tworzenia biznesplanów i modeli business canvas.
 2. Tworzenia planów prowadzenia prac badawczo-rozwojowych oraz właściwego zarządzania pracami B+R.
 3. Oceny potencjału rynkowego i szacowania zapotrzebowania rynku i klientów na planowany produkt.
 4. Metody opracowywania nowych produktów i usług przy wykorzystywaniu np. metody design thinking.
 5. Określenia wartości i wyceny własnego przedsiębiorstwa.
 6. Właściwego doboru źródeł finansowania na rozwój firmy.
 7. Przygotowania prezentacji inwestorskich.
 8. Strategii ochrony praw własności intelektualnej IPR.
 9. Przygotowywania i zawierania umów inwestycyjnych.
 10. Prowadzenia negocjacji z inwestorami.
 11. Inwestycji VC z udziałem inwestorów publicznych

Wartość/ korzyść dla klienta oferowana poprzez świadczoną usługę

 • Zdobycie wyspecjalizowanej wiedzy niezbędnej do tworzenia spin-offs, start-ups lub rozwoju małej firmy.
 • Pomoc w rozwoju biznesu oraz pozyskaniu źródeł finansowania rozwoju biznesu.
 • Pomoc w znalezieniu odpowiednich partnerów biznesowych i ekspertów.