Kurs pszczelarski

Kurs pszczelarski 2022

O kursie:

Kurs pszczelarski to 36 godzin wypełnionych treścią. W części teoretycznej Uczestnicy poznają wszystkie niezbędne informacje, aby rozpocząć swoją przygodę z pszczołami. W trakcie 18 h wykładów omówione zostaną istotne kwestie – gdzie zlokalizować pasiekę, jaką rasę pszczół czy typ ula wybrać, czy warto się zrzeszać w związkach, w jaki sprzęt zainwestować na początku swojej przygody z pszczelarstwem i jak pozyskiwać produkty pszczele. Istotną częścią kursu będą zajęcia praktyczne w pasiece (18 h), w trakcie których kursanci będą pracować z pszczołami w różnych porach roku. Wykonają zatem pierwszy przegląd wiosenny, będą stymulować i śledzić rozwój rodzin w trakcie sezonu, monitorując nastrój rojowy, organizując miodobranie, kontrolując jednocześnie porażenie rodzin pasożytami. A we wrześniu przygotują rodziny do zimowli. Cały ten proces będzie się odbywał pod okiem bardzo doświadczonych fachowców. Po ukończeniu kursu każdy Uczestnik będzie gotowy, aby świadomie i mądrze rozpocząć hodowlę pszczół.

Dla kogo jest ten kurs?

Na kurs zapraszamy wszystkich zainteresowanych pszczelarstwem, pragnących założyć pasiekę oraz tych pszczelarzy, który zajmują się hodowlą od niedawna.

Korzyści dla Uczestnika:

Uczestnik zdobędzie wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do założenia pasieki i racjonalnej hodowli pszczół, która zaowocuje zdrowymi pszczołami i miodem z własnej pasieki. Na koniec kursu wszyscy otrzymają skrypt zestawiający najważniejsze zagadnienia poruszane w trakcie tej przygody.

Program:

Zajęcia teoretyczne:

 • Biologia pszczoły miodnej
 • Prawne i ekonomiczne aspekty prowadzenia pasieki
 • Zanim kupimy odkład… Wybór lokalizacji pasieki, typu ula oraz rasy pszczół
 • Podstawowy sprzęt pszczelarski
 • Zwalczanie pasożytów i chorób pszczół
 • Rośliny miododajne
 • Gospodarka pasieczna w różnych porach roku
 • Pozyskiwanie produktów pszczelich

Zajęcia praktyczne:

 • Gospodarka pasieczna w różnych porach roku (od pierwszego wiosennego przeglądu do przygotowania rodzin do zimy)
 • Nastrój rojowy – identyfikacja, rozładowywanie i przeciwdziałanie
 • Tworzenie odkładów
 • Miodobranie
 • Metody zwalczania pasożytów
 • Monitorowanie stanu porażenia rodzin pasożytem Varroa destructor
 • Pszczelarstwo miejskie – wprowadzenie

Kurs poprowadzą:

dr Agata Nicewicz – adiunkt w Zespole Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii w Instytucie Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska (Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach). Autorka 12 prac naukowych w prestiżowych czasopismach naukowych i 2 rozdziałów w monografii. Redaktor monografii z materiałami z 57. Naukowej Konferencji Pszczelarskiej (Cieszyn 2020). Recenzent naukowy manuskryptów o tematyce pszczelarskiej w czasopiśmie „Microbial Ecology”. Współautor artykułów popularnonaukowych w czasopiśmie „Pasieka”. Autorka 27 wystąpień na konferencjach krajowych i 14 zagranicznych. Organizatorka Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców – ARTHROPOD w latach 2012-2018, IV Krajowej Konferencji Arachnologicznej, 57. Naukowej Konferencji Pszczelarskiej oraz Międzynarodowego Kongresu Pszczelarskiego, konferencji „Miasto ludzi, miasto owadów. Nowoczesne zarządzanie środowiskiem miejskim” dla władz samorządowych.

Od kilku lat prowadzi badania nad kondycją rodzin z pasiek miejskich oraz właściwościami prozdrowotnych miodów z miast. Współpracuje ze Śląskim Związkiem Pszczelarzy w Katowicach, firmą Pszczelarium. Od kilku lat pełni rolę konsultanta dla GPP Business Park Katowice. Zajmuje się edukacją przyrodniczą, prowadząc zajęcia w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie, Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu, w ramach projektów edukacyjnych „Nie żądlę – zapylam” i „EKOtropy”, współfinansowanych przez WFOŚiGW w Katowicach czy PIWONIA i MAK, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

mgr Łukasz Nicewicz – pszczelarz z 20-letnicm doświadczeniem. Doktorant w Zespole Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii w Instytucie Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Autor 12 prac naukowych i 2 rozdziałów w monografii. Redaktor monografii z materiałami z 57. Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, Cieszyn 2020. Recenzent naukowy manuskryptów w czasopiśmie Journal of Apicultural Research. Autor 18 wystąpień na konferencjach krajowych i 7 na konferencjach międzynarodowych. Organizator 18 Międzynarodowego Kongresu Arachnologicznego, międzynarodowej konferencji Biodiversity conservation on farmlands at the crossroads, VI Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców – ARTHROPOD, 57. Naukowej Konferencji Pszczelarskiej oraz Międzynarodowego Kongresu Pszczelarskiego, konferencji „Miasto ludzi, miasto owadów. Nowoczesne zarządzanie środowiskiem miejskim” dla władz samorządowych. Konsultant naukowy dla Górnośląskiego Parku Przemysłowego w Katowicach oraz dla Fundacji na Rzecz Ochrony Dóbr Kultury im. H. Himmla w Rybniku.

Od kilku lat zajmuje się naukowo pszczelarstwem miejskim – kondycją rodzin pszczelich i bezpieczeństwem produktów pszczelich. Zajmuje się edukacją przyrodniczą, prowadząc zajęcia w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie, Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu, w ramach projektów edukacyjnych „Nie żądlę – zapylam” i „EKOtropy” współfinansowanych przez WFOŚiGW w Katowicach czy PIWONIA i MAK, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Terminy: Kurs rozpocznie się 2 kwietnia 2022 r. (sobota)

Kolejne sobotnie terminy będą ustalane z kursantami.

Miejsce: Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie 

Koszt: 1200,00 zł brutto za osobę.

Obowiązkowe zapisy na kurs: ZAPISY

Liczba miejsc jest ograniczona.

Ostatecznym potwierdzeniem zapisu jest dokonanie wpłaty. Do każdego uczestnika wyślemy wiadomość e-mail z fakturą proforma, na podstawie której będzie możliwość dokonania wpłaty.

Jeśli masz pytania skontaktuj się z mailowo lub telefonicznie: spin@us.edu.pl.

Menu