Unieważnienie postępowania

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do postępowania z dnia 16 września 2020 r. (dotyczącego projektu 2020 Accelerator Poland) informujemy, iż zostało ono unieważnione.

SPIN-US Sp. z o.o.