Inkubator Innowacyjności+ zapraszamy do składania aplikacji do 30 listopada!

W imieniu własnym oraz pozostałych konsorcjantów zapraszamy do przesyłania zgłoszeń w procedurze konkursowej w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+”. Głównym celem projektu jest promocja i komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych jego uczestników oraz nawiązanie współpracy z otoczeniem biznesowym.

Aktualnie napływające zgłoszenia projektów przyjmowane są do 30 listopada br., kiedy to zostanie zamknięty III nabór. Do aplikowania zapraszamy następujące grupy osób.

  • pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Uczelni oraz zespoły naukowo-badawcze Uczelni, w których przynajmniej 1 osoba jest pracownikiem Uczelni;
  • doktoranci Uczelni;
  • studenci Uczelni.

Kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść maksymalnie 100 000 zł.

Zapraszamy do zgłaszania projektów za pośrednictwem strony internetowej http://www.inkubatorinnowacyjnosci.us.edu.pl/ gdzie znajdą Państwo najbardziej aktualną wersję formularza aplikacyjnego.

logo_ogólne