Szybka ścieżka dostępu do funduszy na badania nad COVID-19

30 marca 2020 r. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs, którego zadaniem jest poszerzenie wiedzy na temat koronawirusa SARS-CoV-2. Dzięki niemu możliwe będzie uzyskanie środków na badania, które pozwolą odpowiedzieć na pytania w jaki sposób diagnozować, leczyć i zapobiegać chorobie oraz jakie będą społeczne i psychologiczne skutki pandemii.

Do konkursu mogą przystąpić naukowcy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora i mający udokumentowane osiągnięcia naukowe w obszarach związanych z celem konkursu. Badania mogą zostać zaplanowane na co najwyżej 18 miesięcy, a rezultaty muszą być udostępniane powszechnie zaraz po ich uzyskaniu.
Termin składania wniosków upływa 14 kwietnia 2020 r.

Więcej na https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/covid-19