SPIN-US beneficjentem programu Inkubator Innowacyjności+

Projekt, który został przygotowany przez Uniwersytet Śląski, SPIN-US Sp. z o.o. (spółka celowa UŚ) oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, znalazł się na liście laureatów konkursu „Inkubator Innowacyjności+ „ Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem projektu jest promocja osiągnięć naukowych, zwiększenie ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych w szczególności w zakresie ich komercjalizacji.

W ramach realizacji projektu konsorcjum planuje przeprowadzenie szeregu działań, które przyczynią się do wzmocnienia współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym i biznesowym, przygotowania projektów komercjalizacji dla prowadzonych badań naukowych, zintensyfikowania możliwości zarządzania portfelem technologii oraz przeprowadzenia prac przedwdrożeniowych dla projektów, które zostaną następnie skomercjalizowane. Zaprojektowane działania uzupełniają podejmowane już wcześniej działania przez poszczególnych partnerów i odpowiadają na aktualne potrzeby środowisk akademickich w obu województwach.

W związku z realizacją projektu, przeprowadzony zostanie nabór pomysłów (procedura konkursowa) w celu wyłonienia projektów, dla których dofinansowane zostaną prace przedwdrożeniowe. Konkurs jest skierowany do studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz zespołów badawczych z Uniwersytetu Śląskiego.

Więcej informacji o zasadach oraz regulaminie konkursu już wkrótce!

konsorcjum