SPIN-US na konferencji „Nauka-Innowacje-Biznes”

5 grudnia 2016 r. w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej odbyła się konferencja pn. „Nauka-Innowacje-Biznes”. Wiodącym tematem konferencji była współpraca nauki i biznesu. Przedsiębiorcy i naukowcy wymieniali doświadczenia z zakresu wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

Głównym celem konferencji było zainspirowanie lokalnego środowiska przedsiębiorców i naukowców do rozwoju innowacyjności oraz zwiększania efektywności wdrażania nowych technologii, która ma stanowić płaszczyznę wymiany poglądów i idei pomiędzy ludźmi nauki, a światem biznesu. Spółkę SPIN-US w trakcie konferencji reprezentowała Prezes Zarządu Katarzyna Papież-Pawełczak, jako jeden z panelistów sesji Stymulowanie innowacji i transfer innowacji z nauki do biznesu. Podczas sesji panelowych omawiano kwestie związane z dotacjami, stymulacją rozwoju projektów B+R i kreowaniem innowacyjnego środowiska przyjaznego transferowi innowacji z nauki do biznesu.

Wydarzenie objęte zostało patronatem honorowym wicepremiera Jarosława Gowina oraz patronatami prezydenta miasta Bielska-Białej Jacka Krywulta i senatora Tadeusza Kopcia.