SPIN-US ma już 5 lat!

23 września 2019 roku mija pięć lat od powołania SPIN-US Sp. z o.o. Rocznica jest okazją do przybliżenia specyfiki naszej pracy oraz krótkiego podsumowania działań.

Od początku swego istnienia:

 • działamy na polu akceleracji i inkubacji pomysłów, których wynikiem jest opracowanie i wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów, usług i technologii,
 • świadczymy usługi brokerskie w procesach transferu wiedzy i technologii,
 • współuczestniczymy w tworzeniu projektów B+R oraz współpracuje z otoczeniem biznesowym w ramach realizacji badań na zlecenie przemysłu,
 • wspiera kreowanie firm spin-off oraz budowanie trwałych relacji biznesowych.

Wybrane wyniki naszej działalności*:

 • liczba powołanych spółek oraz pozyskanego kapitału na ten cel: 7 spółek o łącznym kapitale 5,32 mln zł.
  • MILLVENT Sp. z o.o.,
  • ARP GAMES Sp. z o.o.,
  • POLYMERTECH Sp. z o.o.,
  • AMORPHIS DEVELOPMENT PHRMA Sp. z o.o.,
  • MADBIOTECH Sp. z o.o.,
  • AscorLAb Sp. z o.o.,
  • INVENTO CAPITAL Sp. z o.o.,
 • powołane funduszu o kapitalizacji – 36 mln zł
 • środki pozyskane na projekty– 2 mln zł
 • trzykrotny wzrost wartości majątku trwałego spółki
 • czterokrotny wzrost wartości kapitałów własnych
 • ośmiokrotny wzrost przychodów ze sprzedaży.

slider2 1600_600

Wyrażamy wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do naszego rozwoju, zarówno po stronie biznesowej, jak i naukowej. Tymczasem z dużą dozą optymizmu wkraczamy w kolejne pięciolecie :)!

* stan na dzień 23.09.2019