SPIN-US członkiem założycielem Spółki ARP Games

29 lipca 2016 r. w Warszawie podpisana została umowa rozpoczynająca działalność spółki „ARP Games Sp. z o.o.” utworzonej w ramach programu akceleracyjnego. Inicjatorami powołania spółki były: Agencja Rozwoju Przemysłu, Uniwersytet Śląski, Powiat Cieszyński oraz SPIN-US, zaś jej nadrzędnym celem jest finansowe i merytoryczne wsparcie start-upów działających na rynku gier wideo.

ARP Games ma za zadanie wspierać komercjalizację twórczych projektów poprzez rekrutację młodych talentów oraz wsparcie rozwoju ich innowacyjnych pomysłów. W efekcie procedury konkursowej10 zwycięskich drużyn weźmie udział w trzymiesięcznym szkoleniu biznesowym, w trakcie którego uczestnicy otrzymają możliwość poznania tajników prowadzenia działalności gospodarczej oraz dopracowywania i tłumaczenia gier. Oprócz działalności związanej ze wsparciem finansowym oraz dydaktyką, spółka będzie koncentrować się również na działalności produkcyjnej w zakresie gier, tworzeniu oprogramowania oraz popularyzacji sektora przez wydawanie prasy specjalistycznej.

Fot. ARP