SPIN-US członkiem Energetycznego Think Thanku

Projekt Energetyczny Think Thank podjęty z inicjatywy ekspertów specjalizujących się w dziedzinie gospodarki energetycznej stanowi odpowiedź na nietracący na aktualności problem niskiej emisji oraz wiele innych zagrożeń ekologicznych. Spółka SPIN-US w aktywny sposób włączyła się w przedsięwzięcie.

Grupę ETT tworzą eksperci reprezentujący różnorodne środowiska. W skład inicjatywy wchodzą m.in.:

  • naukowcy,
  • specjaliści w zakresie nowoczesnych technik grzewczych,
  • finansiści,
  • prawnicy,
  • menadżerowie.

Nadrzędnym celem projektu ETT, o interdyscyplinarnym charakterze, jest wspieranie zielonej energetyki oraz zrównoważonego rozwoju środowiskowego. Specjaliści wchodzący w skład Energetycznego Think Thanku oferują współpracę wszystkim zainteresowanym rozwojem czystej energetyki, odnawialnych źródeł energii oraz inteligentnego budownictwa m.in. poprzez opracowywanie opinii doradczych.

Zapraszamy do śledzenia oferty inicjatyw podejmowanych przez ETT.

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem.