Rozwijanie oferty Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych

SPIN-US sp. z o.o. jako członek Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych realizuje działania związane z rozwojem portfolio usług Sieci. W ramach aktualnie prowadzonych aktywności opracowano usługę „analizy trendów badawczych w wybranych obszarach technologicznych”

Poniżej udostępniamy opis usługi wraz z przykładowym raportem w obszarze nanotechnologii.

Usługa RIS Nanotrends

Usługa RIS Nanotrends – Perowksity

Firmy działające w branży zapraszamy do kontaktu i oceny projektowanej usługi której efektem jest opublikowany raport.

Publikacja jest rezultatem projektu pn. „Sieć regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w Województwie Śląskim „(Nr. Wniosku WND-RPSL.01.04.01-24-06C8/19-005) w ramach poddziałania 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego.