SKANOWANIE MIKROTOMOGRAFICZNE

Współpraca z Uniwersytetem Śląskim umożliwia dostęp do wysokiej klasy naukowców-ekspertów oraz specjalistycznej aparatury badawczej. Bazując na tych fundamentach SPIN-US realizuje zlecenia w postaci usługi skanowania mikrotomograficznego.

Wydziałowe Laboratorium Mikrotomografii Komputerowej otwarte jest na współpracę z naukowcami z innych ośrodków badawczych, jak również prowadzi pomiary oraz opracowanie wyników w ramach prac zleconych. Harmonogram oraz koszty wykonywanych badań ustalane są w każdym przypadku indywidualnie.

1  2

Więcej informacji znajdą Państwo w ofercie.