Rusza projekt: ProspectUS – koncepcja umacniania pozycji badawczej

W czwartek 31 stycznia 2019 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyło się spotkanie inaugurujące projekt pn. „ProspectUS – koncepcja umacniania pozycji badawczej”. Wykonane w jego ramach badania oraz analizy staną się źródłem danych, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu celów i założeń długoterminowego planu rozwoju Uniwersytetu Śląskiego. SPIN-US zaangażował się w prace nad założeniami projektowymi.

IMG_8897_fot Julia Agnieszka Szymala

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele władz uczelni, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz miast akademickich UŚ. Podjęte w ramach projektu ProspectUS działania służyć mają przede wszystkim wzmocnieniu potencjału badawczego uczelni, a w przygotowaniu nowej strategii rozwoju brane będą pod uwagę czynniki zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Założenia projektu ProspectUS realizowane będą przez członków siedmiu zespołów tworzonych przez pracowników: naukowo-dydaktycznych, administracji oraz kadrę zarządzającą i ekspertów zewnętrznych. W ramach podejmowanych działań wykonana będzie również analiza otoczenia obejmująca m.in. badanie znaczenia tendencji zmian cywilizacyjnych, stylów i sposobów życia społeczeństwa czy uwarunkowań politycznych w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

Źródło: Strona internetowa/Sekcja prasowa UŚ