Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego z dnia 04.09.2020 r.

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu 2020 Accelerator Poland, finansowanego ze środków EIT Climate-KIC, przesyłam rozstrzygnięcie zapytania dot. wyboru operatora dla obsługi działań promocyjnych w ramach Programu „Climate Accelerator”.

Pragniemy poinformować, iż w wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert, w oparciu o przyjęte kryteria wybrano najkorzystniejszą ofertę –
firmy Mindlow Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (42-530), ul. Rzeczna 104.

Celem przystąpienia do realizacji usługi jak najszybciej skontaktujemy się z Wykonawcą.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za przesłane oferty.