Rozmowa o przyszłości Rybnika

28 sierpnia 2020 r. w radiu portalu Śląska Opinia odbyła się rozmowa z Wojciechem Kiljańczykiem – przedstawicielem SPIN-US oraz Anetą Skubidą z EIT Climate-KIC.

Tematem spotkania był projekt Rybnik360, którego celem jest wsparcie dyskusji w Rybniku na temat przyszłości oraz rozwoju miasta. „Współczesny świat stawia wiele wyzwań przed społecznościami lokalnymi, ale także całym światem. Rozwój społeczny, ekonomiczny, środowiskowy, wpływa na jakość naszego życia. Stąd chcemy z większą świadomością i atencją na rzeczywiste potrzeby społeczności lokalnej rozmawiać, konsultować, pytać o to jaki jest obecnie Rybnik, a jakim może się stać.” – można przeczytać na rybnik360.eu

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy w formie podcastu na https://slaskaopinia.pl/2020/08/29/o-projekcie-rybnik-360/