Silesia Connect

Silesia Connect to projekt, który powstał dzięki współpracy czterech podmiotów: Fundacji VENTURE CAFE WARSAW (Cambridge Innovation Center), Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, spółek SPIN-US oraz Invento Capital.

Jest to inicjatywa skierowana do przedsiębiorców, samorządowców, przedstawicieli świata nauki, startupów, wynalazców, innowatorów oraz organizacji otoczenia biznesu ze Śląska.

Silesia Connect to 12 spotkań, podczas których odbywać się będą prezentacje startup-ów, debaty przy udziale wyjątkowych gości, spotkania w formule Demo Table, Info Table, Fireside Chats, Office Hours, Roundtable Debate.

Formuła spotkań jest okazją do pogłębiania wzajemnych relacji, wymiany doświadczeń, networkingu uczestników, aby czerpać inspiracje do działania i rozwoju w obszarach kluczowych dla samego regionu, kraju i świata.

Wydarzenie jest cykliczne i odbywa się w każdy ostatni wtorek miesiąca w Rondzie Sztuki w Katowicach, w godzinach 17:00 – 20:00.

Zapraszamy na STRONĘ PROJEKTU.

Menu