Pozyskiwanie środków unijnych – spotkanie informacyjne

Spółka SPIN-US oraz TUV NORD Polska zapraszają na spotkanie pn. „Jak skutecznie przygotować się i pozyskać środki unijne na działalność rozwojową i innowacyjną we współpracy z jednostką naukową w 2017 i 2018 r.”

Celem spotkania jest dostarczenie uczestnikom praktycznych wskazówek, jak skutecznie pozyskać fundusze unijne.

Program spotkania obejmuje:

1. Analiza możliwości otrzymania wsparcia działalności innowacyjnej w ramach dostępnych programów operacyjnych.

2. Czy nasz pomysł kwalifikuje się do wsparcia?

3. Strategia aplikacyjna – budowanie przewagi.

4. Przykłady dobrych praktyk – skuteczne projekty.

Spotkanie odbędzie się 8 lutego 2017 r. w godzinach od 9.00 do 12.00 w centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINIBA), ul. Bankowa 11a.

Spotkanie ma charakter bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona – zapraszamy do rejestracji za pośrednictwem strony internetowej.

Pobierz agendę spotkania.