Podsumowanie Katowice Service Jam 2015

Podczas Katowice Service Jam 2015 powstały prototypy 4 usług. Było to pierwsze tego typu wydarzenie w województwie śląskim. W ramach Service Jam w około 100 miastach na całym świecie zebrały się robocze zespoły, które wypracowywały prototypy innowacyjnych usług, odpowiadających na palące potrzeby ludzi. W Katowicach nad wyzwaniami pracowało 20 osób w 4 zespołach.

Całość przypominała trochę muzyczne improwizacje. Kilkuosobowe zespoły od piątkowego wieczoru do niedzielnego popołudnia (27 lutego – 1 marca 2015 r.) musiały przygotować prototyp konkretnej usługi i stworzyć film pokazujący jej funkcjonowanie. Uczestnicy sami zdecydowali, które pomysły i w jaki sposób chcieli uszczegółowić. Poprzedzili to badaniami w terenie i obserwacją przyszłych klientów. Podczas weekendu można było poznać narzędzia kreatywnej pracy, które wykorzystywali do przygotowania rozwiązań. W ten sposób powstały cztery prototypy usług. Szczegółowe opisy oraz filmy prezentujące prototypy usług można znaleźć pod adresem www.

Mimo, że powstały bardzo ciekawe rozwiązania, to w całym wydarzeniu chodzi nie tyle o stworzenie innowacyjnych usług, co wykreowanie innowatorów. Dzięki moderowanemu procesowi, uczestnicy mieli okazję wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie we wspólnym tworzeniu. Były to osoby z różnych branż, m.in. projektanci, przedsiębiorcy, społecznicy, nauczyciele, urzędnicy, pracownicy wielkich korporacji, jak i mniejszych firm. Taka mieszanka utalentowanych ludzi, którzy chcą podjąć wyzwanie pozwoliła spojrzeć z różnych perspektyw na przekazany temat przewodni. Osoby, które kreatywnie pracowały przez cały weekend będą mogły podobnie działać w swojej codziennej pracy.

Katowice Service Jam 2015 zostało zorganizowane przez Fundację na rzecz Inteligentnego Rozwoju, spółkę celową Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach SPIN-US Sp. z o.o. oraz firmę SWIFT.