Podpisanie Listu Intencyjnego: UŚ – JSW – SPIN-US

Jastrzębska Spółka Węglowa SA, Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz – SPIN-US sp. z o.o. zadeklarowały  współpracę w zakresie realizacji projektów mających na celu odpowiedzialne odtwarzanie wartości przyrodniczych siedlisk na terenach przekształconych w wyniku działalności górniczej i poprzemysłowej. Podpisanie listu intencyjnego w tej sprawie odbyło się w piątek 12 kwietnia 2019 roku Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, podczas 15. konferencji International Mining Forum 2019.

Dokument sygnowali prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon, prof. zw. dr hab. Andrzej Noras – prorektor ds. badań naukowych Uniwersytetu Śląskiego oraz prezes zarządu SPIN-US Sp. z o.o. Katarzyna Papież-Pawełczak.

Przyszłe projekty powinny uwzględniać wspólnie realizowane prace badawczo-rozwojowe polegające na identyfikacji stanu i potencjału otoczenia w oparciu o najnowszą wiedzę o funkcjonowaniu środowiska przyrodniczego. Podejmowane działania mają nie tylko wpływać na poprawę stanu środowiska naturalnego, ale również na polepszenie jakości życia ludzi poprzez wzrost wartości środowiskowych terenów przekształconych wskutek działalności człowieka.

Do rozwiązywania problemów środowiskowych wykorzystywane zostaną nowsze osiągnięcia nauki. Planowane inicjatywy realizowane mają być przy udziale kadry naukowej i eksperckiej, co pozwoli na wypracowanie nowoczesnych rozwiązań, wdrażanie innowacji oraz technologii przyjaznych środowisku.

Źródło: Strona internetowa UŚ