Partnerstwo SPIN-US w CLIMATE- KIC

Partnerstwo SPIN-US w CLIMATE- KIC Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii

Climate-KIC jest europejską inicjatywą, która opracowuje i wdraża przełomowe rozwiązania w zakresie wyzwań związanych z ochroną środowiska i powstrzymywaniem zmian klimatu. Działania wspólnoty wynikają z innowacyjnych i twórczych aktywności wszystkich partnerów, funkcjonujących na rynku globalnym i lokalnie – w sektorach akademickim, biznesowym i publicznym.

15_03_01

SPIN-US na podstawie umowy przystąpił do inicjatywy w charakterze Partnera. W ramach członkostwa w inicjatywie spółka będzie współuczestniczyć w tworzeniu sieci realizującej działania z zakresu innowacji związanych ze zmianami klimatu oraz identyfikacją, rozwojem i wprowadzaniem technologii stanowiących odpowiedź na zmiany klimatyczne oraz ukierunkowane na łagodzeniu ich skutków. Wspólnota partnerska Climate-KIC ma również na celu edukowanie innowatorów i przedsiębiorców w dziedzinie generowania, inkubacji i przyspieszenia wprowadzanych innowacji klimatycznych. Wspiera szybką innowację potrzebną we wszystkich sektorach, zwołując najbystrzejsze umysły, aby stawić czoła wyzwaniom, wzmacniając pozycję liderów poprzez budowanie zdolności i finansując najbardziej obiecujące firmy sprzyjające klimatowi.