„Ogrody przedsiębiorczości” – konferencja na rzecz innowacji

Jako współorganizatorzy (wspólnie z UŚ, UM w Katowicach, Projektem „Rozwiń Biznes”) serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji pn. „Ogrody przedsiębiorczości – jak razem rozwijać innowacje w aglomeracji”, która odbędzie się dnia 3 lutego 2016 r. w Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach.

Konferencja stanowić będzie forum rozwoju pomysłów, planów i nowych/starych działań związanych z tematem głównym spotkania. To czas i miejsce na wspólne projekty, dialog, wymianę myśli i wartościowe dyskusje.

Spotkaniu przyświecać będzie idea aktywnego udziału uczestników i wzajemnej pracy twórczej, dlatego każdy z przybyłych otrzyma możliwość:

  • zaproponowania tematów i obszarów pracy zespołów,
  • spotkania osób, którzy chcą wspierać innowacyjną przedsiębiorczość w regionie m.in.: przedstawicieli biznesu, NGO, środowiska start-up i urzędników,
  • pracy w małych zadaniowych grupach,
  • korzystania z własnych, sprawdzonych technik i narzędzi,
  • swobody przemieszczania się pomiędzy grupami i pracy nad tematami z obszaru własnych zainteresowań.

Konferencja będzie prowadzona metodą Open Space Technology.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak wymagana jest uprzednia rejestracja lub zgłoszenie uczestnictwa drogą mailową na adres: kontakt@rozwinbiznes.com

Więcej informacji dostępnych na stronie www.