Dr Iwona Jelonek – nowym członkiem Zarządu SPIN-US

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że z dniem 1 grudnia 2015 spółka SPIN-US zyskała nowego członka Zarządu. Na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Dr Iwona Jelonek została powołana do pełnienia niniejszej funkcji w pierwszej kadencji.

Dr Jelonek zajmuje stanowisko adiunkta w Katedrze Geochemii, Mineralogii Petrografii Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Nauk o Ziemi. Jest akredytowanym petrologiem (jako jedyna osoba z Polski posiada trzy akre­dy­tacje Międzynaro­do­wego Ko­mi­tetu Pe­tro­logii Węgla (ICCP)) oraz dyplomowanym Menadżerem Projektu badawczo-rozwojowego. Dr Jelonek posiada bogate doświadczenie naukowe zdobyte zarówno w Polsce, jak i za granicą. Pod jej kierownictwem zrealizowano szereg projektów badawczych finansowanych z funduszy UE, MNiSW oraz NCBR. Ponadto dr Jelonek była wielokrotnie nagradzana za działalność związaną z prowadzeniem projektów międzynarodowych. Jako wysoce kompetentny specjalista dr Jelonek jest znana i ceniona nie tylko w środowisku naukowym, ale też biznesowym.

Serdecznie gratulujemy i witamy na pokładzie! :)