Nowa edycja projektu Inkubator Innowacyjności – 2.0.

SPIN-US w ramach konsorcjum z UŚ w Katowicach i UJK w Kielcach otrzymał dofinansowanie z MNiSW na realizację projektu Inkubator innowacyjności 2.0.

Program Inkubator Innowacyjności 2.0 wzmacnia działania promujące osiągnięcia naukowe, zwiększa ich wpływ na rozwój innowacyjności oraz intensyfikuje współpracę między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Dofinansowanie projektu złożonego przez konsorcjum w składzie: Uniwersytet Śląski w Katowicach (lider), spółka celowa Uniwersytetu Śląskiego SPIN-US Sp. z o.o. i Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach umożliwi realizację następujących zadań:

  • prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy,
  • przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych,
  • inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwanie podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”,
  • zarządzanie portfelem technologii.

Pracownicy naukowi, doktoranci i studenci UŚ i UJK zainteresowani realizacją prac przedwdrożeniowych w ramach projektu mogą zgłaszać wypełnione formularze (http://transfer.us.edu.pl/sites/transfer.us.edu.pl/files/imce/zal_1_formularz_zgloszeniowy_2.0.docx) w formie papierowej lub elektronicznej (podpisany skan) w nieprzekraczalnym terminie do 6 maja 2019 r. do godz. 11:00:

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Zgodnie z wymogami programu decyzję o przyznaniu środków na realizację prac przedwdrożeniowych zatwierdzi Rada Inwestycyjna (RI) składająca się z przedstawicieli środowisk biznesowych oraz funduszy inwestycyjnych.