Nabór w ramach EIT Jumpstarter – europejskiego programu przedakceleracyjnego

Ogłoszono nabór w ramach EIT Jumpstarter – europejskiego programu przedakceleracyjnego wspierającego innowacyjne pomysły na wczesnym etapie rozwoju dot. m.in. tematyki: energia, produkcja oraz mobilność w mieście.

Program jest skierowany do studentów, doktorantów, naukowców i przedsiębiorców z Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej, którzy chcą zweryfikować swoją koncepcję biznesową, opracować biznesplan i przedstawić swoje pomysły potencjalnym inwestorom.

Uczestnicy otrzymają wsparcie trenerów i mentorów oraz mają szansę wygrać do 10 000 euro.

Zgłoszenia są przyjmowane do 16 kwietnia 2021 r.

Więcej o programie TU.

startująca-rakieta