Zapytanie o cenę – szacunek wartości zamówienia

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki SPIN-US, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert w zakresie oszacowania wartości zamówienia w postaci usługi badawczej polegającej na opracowaniu prototypu lizymetru.

Termin składania ofert cenowych upływa 06.09.2018 r. do godziny 15:00.

Dokumenty do pobrania:

1) Zaproszenie_do_składania_ofert_na_usługi_lizymetr

4) Załącznik_nr_3
Zapraszamy do kontaktu:

  • w kwestiach merytorycznych: dr inż. Marek Sołtysiak, tel. 603 274 033, e-mail: marek.soltysiak@us.edu.pl
  • w kwestiach proceduralnych: Przemysław Ziemski, tel. 577 000 296, e-mail: przemyslaw.ziemski@us.edu.pl
Niniejsze zapytanie ma na celu oszacowanie wartości zamówienia i nie jest podstawą do złożenia
oferty rozumianej zgodnie z art. 66 Kodeksu cywilnego oraz do udziału w postępowaniu ofertowym

logo_ogólne