LABORATORIUM WYSOKICH CIŚNIEŃ

Bazując na ścisłej współpracy z Uniwersytetem Śląskim przedstawiamy Państwu ofertę Laboratorium Wysokich Ciśnień.

Laboratorium Wysokociśnieniowych Badań Dielektrycznych w Instytucie Fizyki UŚ oferuje możliwość prowadzenia badań własności, zwłaszcza relaksacyjnych, różnego rodzaju materiałów w warunkach niskiego i wysokiego ciśnienia. Laboratorium dysponuje unikatową aparaturą do prowadzenia badań wysokociśnieniowych zarówno izotermicznych jak i izobarycznych, rozwijaną od ponad 20 lat.

Bada się w nim m. in. procesy przejścia do stanu szklistego (amorficzne ciało stałe) oraz krystalizacji w takich materiałach jak lekarstwa.