Komercjalizacja infrastruktury

Kilkumiesięczna kooperacja, realizowana przy praktycznym oraz merytorycznym udziale naukowców Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego zaowocowała stworzeniem aparatury badawczej do prowadzenia pomiarów w warunkach wysokiego ciśnienia. Realizacja projektu na rzecz partnera chińskiego pozwoliła na poszerzenie grona partnerów o międzynarodowy podmiot sektora B+R. Stanowi to poświadczenie kompetencji spółki oraz pracowników naukowych UŚ do wykonania prac badawczo-wdrożeniowych na zamówienie gospodarki.

fot 1

Zapraszamy do współpracy!