Komercjalizacja infrastruktury – 3 kontrakt

Z dumą informujemy, iż spółka SPIN-US wraz z naukowcami Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego rozpoczęła realizację kolejnej umowy w oparciu o unikatowe know-how, stworzone w ramach działalności badawczej uniwersyteckich twórców.

Kontrakt zawiązany z jedną z kluczowych uczelni śląskich jest już trzecią formą współpracy ugruntowanej na bazie know-how ekspertów z Instytutu Fizyki UŚ. Pierwszym zleceniodawcą był partner z Chińskiej Republiki Ludowej. Aktualnie realizowana jest kolejna umowa, tym razem na rzecz jednego z renomowanych francuskich uniwersytetów. Finalizacja tego kontraktu została zaplanowana na początek 2018 r.

20 września br. rozpoczęliśmy pracę nad trzecim kontraktem, tym razem na rzecz rodzimego kooperanta z województwa śląskiego. Wymiernym efektem współpracy będzie stworzenie aparatury badawczej do prowadzenia pomiarów w warunkach wysokiego ciśnienia.

william-bout-264826

Dziękujemy naukowcom z Instytutu Fizyki za profesjonalizm oraz zaangażowanie w aktywną działalność komercjalizacyjną. Po raz kolejny mieliśmy okazję poszerzyć grono partnerów biznesowych o podmiot sektora B+R, co stanowi poświadczenie kompetencji spółki oraz pracowników naukowych UŚ do wykonania prac badawczo-wdrożeniowych na zamówienie gospodarki.