Kolejne spotkanie Porozumienia Spółek Celowych

1

W dniach 3-4 lutego br. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu gościł prezesów i członków zarządu 21 spółek celowych uczelni i instytutów z całego kraju. Spółka SPIN-US jako aktywny członek Porozumienia, również wzięła udział w przedsięwzięciu.

Pierwszy dzień obrad poświęcony był kwestiom prawnym związanym z funkcjonowaniem spółek celowych oraz relacjom z MNiSW, NCBR oraz SOOIPP. Wśród zaproszonych gości znalazł się m.in. dr Piotr Dardziński – podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pan Łukasz Jasek – Dyrektor Działu Programowania i Projektów Systemowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Pani Marzena Mażewska – Prezes Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.

Drugi dzień poświęcony został w całości współpracy z przedsiębiorstwami. W śniadaniu biznesowym wzięły udział osoby odpowiedzialne za kształtowanie relacji ze światem nauki z 7 dużych firm i instytucji z Wielkopolski (Amica Wronki S.A., Aquanet S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Novol Sp. z o.o., Veolia Energia Poznań S.A., Volkswagen Poznań Sp. z o.o.). Ostatnim punktem programu była wizyta studyjna przedstawicieli spółek celowych w Solaris Bus and Coach S.A. w Bolechowie.

Spotkanie odbyło się pod szyldem Porozumienia Spółek Celowych. Gospodarzem i organizatorem była Spółka Celowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Sp. z o.o.