Kolejne spotkanie w ramach inicjatywy „Ogrody przedsiębiorczości”

W imieniu własnym oraz pozostałych organizatorów zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji na rzecz rozwoju i innowacji „Ogrody przedsiębiorczości-Aglomeracja jutra!”. Wydarzenie odbędzie się 13 kwietnia 2016 r. w Muzeum Śląskim w Katowicach i stanowi kontynuację pierwszej edycji Ogrodów, która odbyła się 3 lutego br.

Konferencja stanowić będzie forum rozwoju pomysłów, planów i nowych/starych działań związanych z tematem głównym spotkania. To czas i miejsce na wspólne projekty, dialog, wymianę myśli i wartościowe dyskusje.

Do uczestnictwa w wydarzeniu zapraszamy w szczególności:

 • przedsiębiorców,
 • przedstawicieli biznesu,
 • urzędników,
 • start-up’owców,
 • przedstawicieli NGO,
 • pracowników naukowych,
 • studentów.

Spotkaniu przyświecać będzie idea aktywnego udziału uczestników i wzajemnej pracy twórczej, dlatego każdy z przybyłych otrzyma możliwość:

 • zaproponowania tematów i obszarów pracy zespołów,
 • spotkania osób, którzy chcą wspierać innowacyjną przedsiębiorczość w regionie m.in.: przedstawicieli biznesu, NGO, środowiska start-up i urzędników,
 • pracy w małych zadaniowych grupach,
 • korzystania z własnych, sprawdzonych technik i narzędzi,
 • swobody przemieszczania się pomiędzy grupami i pracy nad tematami z obszaru własnych zainteresowań.

Konferencja będzie prowadzona metodą Open Space Technology.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak wymagana jest uprzednia rejestracja na stronie internetowej lub zgłoszenie uczestnictwa drogą mailową na adres: kontakt@rozwinbiznes.com.

Mając na uwadze sukces pierwszej edycji Ogrodów, dzięki które zainicjowano konkretne projekty o charakterze innowacyjnym, zapraszamy po raz kolejny do udziału w wydarzeniu!