IV nabór do projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”

Już 1 czerwca 2022 r. rozpocznie się IV nabór na składanie wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację prac przedwdrożeniowych w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”.

Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Śląski, SPIN-US Sp. z o.o. oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego i ma na celu m.in. przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych w celu ich komercjalizacji.

Uczestnikami projektu mogą być pracownicy UŚ lub UJK, zespoły naukowo-badawcze, w których przynajmniej jedna osoba jest pracownikiem UŚ lub UJK, a także doktoranci oraz studenci ww. uczelni.

Więcej informacji TU.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW W IV NABORZE UPŁYWA 31 SIERPNIA br.

UWAGA! Nabór wniosków ma charakter warunkowy, tj. dofinansowanie złożonych i pozytywnie ocenionych wniosków będzie możliwe po uzyskaniu dodatkowych środków finansowych na realizację projektu z Ministerstwa Edukacji i Nauki.